Erhverv

Matu Security tilbyder både enkeltstående og samlede security løsninger. Security løsningerne baseres i fællesskab med jer, på en risiko-/ behovsvurdering af jeres virksomhed, som sammen med jeres ønsker, munder ud i et forslag til en fremtids- og omkostningssikret securityløsning. 

Med over 20 års indgående erfaring på det grønlandske security marked, og vores samarbejde med vores strategiske partner Securitas Danmark, sikrer vi jeres virksomhed en optimal securityløsning.  

Security løsninger

Matu Security tilbyder både overvågning og sikring af din virksomhed med hjælp af runderinger af vægtere, videoovervågning, alarmeringssystemer m.m. og vi råder også vagter til butikker såvel som uddannede vagter til koncerter og andre events.

Maritim Sikkerhed 

Vores services og produkter til det maritime marked i Grønland dækker et bredt spektrum indenfor dette erhverv. Vi har over 20 års erfaring indenfor speciel brandbekæmpelse på skibe i Grønland. Ligeledes har vi etableret tæt samarbejde med LOTEK i Danmark, som i kombination med vores mange års lokale erfaring sikrer flåden en effektiv service, så skibene og besætningen er sikret i det barske arktiske klima. 

Samlet oversigt Matu Securitys Service: 

Landsdækkende Kontrolcentral Tyverialarmer Videoovervågning/RVS, CCT og IVS
Termisk overvågning Tågesikring Security vagter
Tekniske alarmer/CTS-overvågning ABA-anlæg Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)
Uddannede event vagter Hjertestartere Brandslukningsmateriel
Stationære brandslukningsanlæg Brandslukningsmateriel Skibsvagt ved kaj.
Overlevelsesdragter Redningsveste EEBD (flugtapparater)
Røgdykker udstyr Personlige værnemidler Pyroteknik